søndag 22. februar 2015

hansojanfiske (Lax trolling)

Grannfejden ;-) grannarna Hans och Jan följde med ut för att se hur det var att trolla lax...det blev en rolig tur för både gubbarna och mej .
en 73 bast en 70 bast och så lilla jag på snart 50 ;-) vilken medelålder ;-)torsdag 5. februar 2015

100 Million Fishing Video Views on Chew On This

Top fishing videos from Chew On This that helped the Captchancey Chew On This Youtube channel reach over 100,000,000 views on youtube. The video features Giant Hammerhead Sharks, Humongous giant Goliath Grouper, rod breaking, fish attacking, Sawfish slicing, Stingray eating fish, Bonita eating, fish slapping, awesome giant fish catching with Captain Ben Chancey and others.


FISH - Stormtroopers (char and rainbow trout)

In this episode Sara and Emma drives all the way to Ljusne for their first fishing trip of their own. In Ljusne they team up with "Ljusne-Victor" and goes fishing for char and rainbow trout.