onsdag 18. november 2015

Høring av forslag til forskrift for fiske i Tyrifjorden og Steinsfjorden

Fylkesmannen vil foreslå at utrigger (planer boards) og djuprigger ikke lenger blir tillatt. Dette er redskap som spesielt er myntet på fangst av storørret og gjedde. 

Les mer her: http://trollingfiske.org/forum/forslag-til-ny-forskrift-i-tyri- (du må være registrert eller registrere deg for å se forskriften)

ANDÖRJA - En fiskeresa med Takida och Stiftelsen

onsdag 11. november 2015

På havfiske med SeebergHooked ble med John Ivar Askvold fra Seeberg AS på havfiske etter torsk og sei i Sogn og Fjordane.

mandag 9. november 2015

Plopp Until You Drop - The Movie (Tropical fishing in the Arctic, Norway)Plopp Until You Drop - The Movie!! (HD)
This is a movie with crazy topwater action, unique underwater recordings, "naked scenes" and a lot of happy anglers! Follow Rebecka Svensson, Hannes Ribbner and Johan Mikkelsen during this epic film about a new fishing method in Norway that takes the norwegian fishing to a whole new level - Tropical fishing in the arctic!!!
Are you ready, Plopp, plopp, plopp - BANG!